Blog

Archaeology Days

Povodom obeležavanja 70 godina Arheološkog instituta Beograd osmislili smo i realizovali izložbu u okviru projekta “Dani arheologije”.
Osnovu koncepta predstavlja virtuelni izlazak arheološkog blaga u javni prostor, odnosno kreiranje interaktivne postavke u mešovitoj stvarnosti.
Ideju naglašavaju karakteristični izložbeni postamenti koji su, pomoću uslužnih tableta, na apstraktnim fragmentima antičkih fresaka, mozaika i natpisa u kamenu, otkrivali brojne virtuelne eksponate u proširenoj stvarnosti.
Posetioci postavke su imali priliku da se sa digitalnim eksponatima u prostoru upoznaju koristeći HoloLens, kompjuterske naočare za mešovitu/proširenu stvarnost, interaktivnu prostornu instalaciju sa motion tracking ‘otkopavanjem’ mozaika, face tracking instalaciju sa rimskim paradnim maskama, kao i Oculus Rift za razgledanje digitalnih rekonstrukcija antičkih objekata u virtuelnoj stvarnosti.
Takođe, u okviru svečanog otvaranja smo realizovali dekorativnu mapiranu projekciju na zgradi SANU.

Određene delove postavke u narednom periodu možete videti na arheološkom lokalitetu Viminacium.

Production:
LiveViewStudio
Concept, AD, IxD:
Marko Todorovic
Exhibition Site: 
Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade
Project Phases:
Planning, realisation and operation
Project Duration:
3 months
Opening:
5 June 2017
Exhibition Duration:
7 days
Client:
Institute of Archaeology, Belgrade

SaveSaveSaveSave

Continue Reading

Sirmium

Within the EU funded ARCHEST project we created a digital reconstruction of St Demetrius Basilica in Sirmium.
U okviru evropskog projekta ARCHEST kreirali smo digitalnu rekonstrukciju Bazilike Svetog Dimitrija u Sirmiumu.

Production: LiveViewStudio
Production Date: December 2016
Client: Institute for Protection of Cultural Monuments Sr. Mitrovica

 

 

Imperial Palace / Private Part

Production: LiveViewStudio
Production Date: September 2017
Client: Institute for Protection of Cultural Monuments Sr. Mitrovica

SaveSave

Continue Reading

diStory

Within the EU funded project diStory we are developing augmented reality content and solutions for small historic towns in Italy, Slovenia and Serbia. We’ve just created promo materials and organised the first project conference.

U okviru evropskog projekta diStory razvijamo augmented reality sadržaje za male istorijske gradove u Italiji, Sloveniji i Srbiji. Organizovali smo prvu konferenciju u okviru projekta i kreirali promo materijale.

Production: LiveViewStudio
Concept, AD: Marko Todorovic
Production Date: November 2016
Client: EU Comission

Continue Reading

Tesla & Pupin

Director: Marko Todorović  
Production: LiveViewStudio

U saradnji sa Obrazovno istraživačkim društvom Mihajlo Pupin  i pod pokroviteljstvom Raiffeisen banke, realizovali smo izložbu Tesla i Pupin na istom putu. Ova putujuća interaktivna postavka predstavlja svojevrstan nastavak velike izložbe o Mihajlu Pupinu realizovane 2015. godine u Istorijskom muzeju Srbije.
Kao i za prethodnu izložbu,  ideja je da se kroz upotrebu novih medija i savremenih tehnologija, na inovativan i zanimljiv način, javnosti predstave tačke susreta dva velika naučnika. Posetioci izložbe imaju priliku ne samo da upoznaju Teslu i Pupina, koji su značajnim pronalascima obeležili vreme u kom su živeli i stvarali, već i da dožive nova iskustva kroz konceptualna i tehnološka rešenja karakteristična za vreme koje je tek pred nama.

Novine FINAL

Postavku čini nekoliko interaktivnih izložbenih  modula. Centralni eksponat je maketa laboratorije u Kolorado Springsu sa 3D štampanom figurom Nikole Tesle koja oživljava pomoću augmented reality aplikacije. Animacija u proširenoj stvarnosti, osim što predstavlja veoma kvalitetnu digitalnu rekonstrukciju Nikole Tesle i neke od njegovih značajnih misli, anticipira način na koji će se u bliskoj budućnosti integrisati digitalna i fizička stvarnost u svakodnevnom životu. Pored makete su moduli, inspirisani kutijama za transport vrednih eksponata, čija unutrašnjost kroz tekstove, citate, fotografije, ilustracije i multimedijalne informacije u proširenoj stvarnosti, predstavlja sadržaj izložbe.

tip-2

tip

tip-3

Scena u kojoj se animirani model Nikole Tesle pojavljuje i obraća posetiocima u proširenoj stvarnosti, a zatim seda na stolicu koja se nalazi na maketi, referiše na čuvenu fotografiju Nikole Tesle u njegovoj laboratoriji u Kolorado Springsu. Objekat kao marker za aktivaciju sadržaja u proširenoj stvarnosti i mapiranje makete, kako bi animirani model ostvario preciznu interakciju sa fizičkim objektima, predstavljaju paradigmu primene ovog uzbudljivog novog medija u integraciji fizičke i digitalne stvarnosti.

Production:
LiveViewStudio
Concept, Exhibition Design, AD, IxD:
Marko Todorovic
Exhibition Site:
Historical Museum of Serbia, Belgrade
Project Phases:
Planning, realisation and operation
Project Duration:
6 months
Opening:
1 November 2016
Exhibition Duration:
1 month
Exhibition Area:
120 m²
Client:
Raiffeisen Bank

Continue Reading No Comments

AR App “mts magija”

mts-magija-exit-11

For two popular, although very different music festivals Exit and Gucha,  as part of mts promotional activities, and in collaboration with McCann Belgrade, we produced augmented reality app “mts magija”. We developed apps for iOS / Android and created animations that “brought to life” illustrated characters …

Za kompaniju mts smo, u saradnji sa agencijom McCann, realizovali augmented reality aplikaciju “mts magija”. Razvili smo aplikaciju za iOS / Android i kreirali animacije koje su posetioci muzičkih festivala Exit i Guča mogli da otkriju u proširenoj stvarnosti …

Point your camera towards Exit characters / Preuzmite aplikaciju, odaberite sekciju Exit i uperite kameru prema ilustracijama

mts-magija-exit-22
Point your camera towards Exit characters / Preuzmite aplikaciju, odaberite sekciju Exit i uperite kameru prema ilustracijamamts-magija-exit-33

Point your camera towards Gucha characters / Preuzmite aplikaciju, odaberite sekciju Guča i uperite kameru prema ilustracijamamts-magija-guca-22

Production: LiveViewStudio
IxD: Marko Todorovic
Production Date: June 2016
Agency: McCann
Client: MTS

Continue Reading